Hrvatski

Kontakt

PRIČIGIN
Udruga za promicanje kulturnih i
umjetničkih aktivnosti
Spinutska 4
21000 Split

Maja Vrančić, izvršna direktorica festivala
maja@pricigin.hr

Patricija Horvat, umjetnička direktorica festivala
patricija@pricigin.hr

Viktoria Šižgorić Zorić
producentica i direktorica PR-a
viktoria@pricigin.hr
0911593433

Osnivački odbor:

  1. Renato Baretić
  2. Meri Butirić
  3. Jasna Gluić
  4. Ana Krželj
  5. Petar Filipić